kloka val för

företag


& samarbetspartners

Omfattas ert företag av producentansvaret för förpackningar? Här finns information om vad producentansvaret innebär och hur du ansluter ditt företag till FTI. För mindre företag som vill återvinna sina förpackningar och tidningar erbjuder vi mottagningspunkter för detta. 

Här finns också information för kommuner och fastighetsägare.

 • 2019-10-10
  FTI:s plastguide gör det lätt att återvinna
  Vi får just nu många frågor till oss kring vilka plastförpackningar som ska lämnas till återvinning och vilka som ska kastas i hushållsavfallet eller hanteras på annat sätt. Vårt svar är kort och enkelt - ALLA PLASTFÖRPACKNINGAR ska lämnas till återvinning.

 • 2019-10-03
  Alla kan bidra till högre andel återvunnen plast
  Just nu är det stort fokus på plastfrågan i media. Knappt 20 procent av de plastförpackningar som används i Sverige återvinns till ny plast. Den siffran måste öka. För att få fler förpackningar att återvinnas behöver både konsumenter och producenter agera.

 • 2019-09-30
  Möt oss på Empack 2019!
  Onsdag 2 oktober och torsdag 3 oktober finns vi på Empack 2019, Kistamässan. Kom gärna förbi och besök oss i monter E:02.

2017 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

21,1 kg

förpackningar av GLas

13,2 kG

förpackningar av papper

6,5 kG

förpackningar av plast

1,6 kG

förpackningar av metall

21,7 kG

Tidningar

Har inga servicemeddelanden...