kloka val för

företag


& samarbetspartners

Omfattas ert företag av producentansvaret för förpackningar? Här finns information om vad producentansvaret innebär och hur du ansluter ditt företag till FTI. För mindre företag som vill återvinna sina förpackningar och tidningar erbjuder vi mottagningspunkter för detta. 

Här finns också information för kommuner och fastighetsägare.

  • 2020-03-24
    Uppdatering kring Corona-viruset
    Coronaviruset är en utmaning för hela samhället. Vi på FTI arbetar just nu som vanligt med att samla in förpackningar och tidningar och hoppas kunna fortsätta så.

  • 2020-03-04
    FTI presenterar insamlingsresultatet 2019
    Mängden förpackningar som lämnades in till återvinning i Sverige under 2019 ökade jämfört med året innan. Det visar statistiken för FTI:s insamling från svenska hushåll. Statistiken finns tillgänglig per kommun.

2018 års insamlingsresultat

Räknat i kilo per fast boende invånare i Sverige.

22,1 kg

förpackningar av GLas

14,6 kG

förpackningar av papper

7,9 kG

förpackningar av plast

1,7 kG

förpackningar av metall

16,0 kG

Tidningar

Har inga servicemeddelanden...