Städare

Över 20 olika företag har vårt uppdrag att städa alla våra återvinningsstationer. Vi upphandlar städuppdraget var tredje - femte år.

Trots att städarna ibland möts av återvinningsstationerna som översvämmas av hushålls- och grovavfall som inte ska lämnas där, ser de till att lämna dem städade och rena, ibland med konsekvensen att de inte hinner med sitt fortsatta uppdrag på nästa återvinningsstation under sitt arbetspass.

I städarnas uppdrag ingår att fotografera stationen när de kommer dit och att ta nya bilder när de städat färdigt.

Fotografierna är ett underlag för att de utfört avtalat uppdrag på överenskommet sätt. Varje dag inkommer i runda tal 500 fotografier för kvalitetsgranskning.

Fotografierna ger oss även en bra inblick över aktuell standard på stationerna.

Har inga servicemeddelanden...