Transportörer

Alla förpackningar och tidningar körs av olika transportörer från alla insamlingsplatser till de balningsanläggningar vi har avtal med för grovsortering, omlastning och komprimering.

Vi har över 30 transportörer knutna till oss som har uppdraget att tömma behållare på återvinningsstationerna och transportera dina förpackningar och tidningar till balningsanläggningarna.

FTI är sedan 2012 medlem i föreningen Q3 – ett forum som jobbar för att det ska bli enklare att köpa och sälja hållbara vägtransporter. Vår ambition är att våra transportörer ska utvärderas enligt Q3- metoden. Avsikten är att säkerställa att transporterna sker på ett miljöeffektivt sätt. 

Vill du veta mer om vad Q3 står för och erbjuder? Besök deras webbplats:

Q3 – Forum för hållbara transporter

Utöver de som tömmer våra återvinningsstationer samarbetar vi med flera insamlingsentreprenörer runt om i Sverige genom att de hämtar förpackningar och tidningar från hämtplatser i fastigheter för transport till samma balningsanläggningar

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv