Transportörer

Alla förpackningar och tidningar körs av olika transportörer från alla insamlingsplatser till de anläggningar vi har avtal med för grovsortering, omlastning och komprimering. Dessa anläggningar kallar vi balningsanläggningar.

Vi har över 30 transportörer knutna till oss som har uppdraget att tömma behållare på återvinningsstationerna och transportera dina förpackningar och tidningar till dessa balningsanläggningar.

FTI är sedan 2012 medlem i föreningen Q3 – ett forum som jobbar för att det ska bli enklare att köpa och sälja hållbara vägtransporter. Vår ambition är att våra transportörer ska utvärderas enligt Q3- metoden. Avsikten är att säkerställa att transporterna sker på ett miljöeffektivt sätt. 

Vill du veta mer om vad Q3 står för och erbjuder? Besök deras webbplats:

Q3 – Forum för hållbara transporter

Utöver de som tömmer våra återvinningsstationer samarbetar vi med flera insamlingsentreprenörer runt om i Sverige genom att de hämtar förpackningar och tidningar från hämtplatser i fastigheter för transport till samma balningsanläggningar

Har inga servicemeddelanden...