Balningsanläggningar

Våra återvinningsstationer samt alla fastigheter som har fastighetsnära insamling finns utspridda från norr till söder. Men återvinningsanläggningarna som specialiserar sig endast på ett materialslag, finns bara på en eller ett fåtal platser.

För att transporten från återvinningsstationer och andra hämtplatser till återvinningsanläggningarna ska ske transportekonomiskt såväl för miljön som för själva återvinningskostnaden anlitar vi så kallade balningsanläggningar på olika platser i Sverige. Dessa tar emot förpackningarna och tidningarna, grovsorterar och komprimerar dem, för att sedan skicka dem vidare till rätt återvinnare.

Underhållsarbete

Torsdagen 19 september kommer vi genomföra underhållsarbete. På grund av detta kan webbplatsen vara otillgänglig från cirka 20:00. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

sv