Balningsanläggningar

Våra återvinningsstationer såväl som alla fastigheter som har fastighetsnära insamling finns utspridd från norr till söder. Men våra återvinnare som specialiserar sig endast på ett materialslag, finns bara på en eller ett fåtal platser.

För att transporten från återvinningsstationer och andra hämtplatser till återvinnare ska ske transportekonomiskt såväl för miljön som för själva återvinningskostnaden anlitar vi så kallade balningsanläggningar på olika platser i Sverige. Dessa tar emot förpackningarna och tidningarna, grovsorterar och komprimerar dem, för att sedan dirigera transportörer till rätt återvinnare.

Har inga servicemeddelanden...