2. Fastighetsnära insamling

Nästan 1,6 miljoner hushåll har idag Fastighetsnära Insamling (FNI), det motsvarar drygt 35 procent av landets hushåll. Allt fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar erbjuder möjlighet att källsortera i eller direkt anslutning till bostaden och fler kommunpolitiker tar beslut om att införa FNI även för boende i villor. En positiv trend!

Idag slängs 30 procent av förpackningarna i hushållssoporna vilket är ett resursslöseri när papper kan återvinnas upp till sju gånger, metallburkar och glasflaskor hur många gånger som helst. Tillsammans ökar vi insamlingen.

Fastighetsnära insamling, FNI